ระบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วยระบบออนไลน์

 

ให้นักเรียนเลือกเข้าสอบตามระดับชั้น

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Server_1 : 110.78.211.198 (เครือข่าย ม.1)
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Server_2 : 110.78.211.78 (เครือข่าย ม.2)
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Server_3 : 122.155.197.128 (เครือข่าย ม.3)
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Server_4 : 110.78.211.198 (เครือข่าย ม.4)
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Server_5 : 110.78.211.78 (เครือข่าย ม.5)
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Server_6 : 122.155.197.128 (เครือข่าย ม.6)