Image
Image
Image
Image
Image
Image

   ข่าวสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

   การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำเสนอสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3 โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้   โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[4094]เมื่อ 29ส.ค.62 อ่านต่อ..    วันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านกุดเรือ นำโดยนางเสริมสวย วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านกุดเรือ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ให้นักเรียน ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็นสองวัน วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ส่วนวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับคณฺิตศาสตร์ 
โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[893]เมื่อ 27ส.ค.62 อ่านต่อ..

   สพป.ขอนแก่น เขต 5ออกนิเทศ ติดตามประเมินผลพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2562  โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[146697]เมื่อ 26ส.ค.62 อ่านต่อ..    ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[1815]เมื่อ 20ส.ค.62 อ่านต่อ..

   อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Computing science) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[2130]เมื่อ 10ส.ค.62 อ่านต่อ..    สพป สกลนคร เขต ๒ จัดประชุมทำแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต๒  
โพสต์โดย[ทองคำ]เปิด[761]เมื่อ 22ก.ค.62 อ่านต่อ..

 

   หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2 1 ก.ค. 2562 อ่าน (4223)ณัฐรดา
เอกสารการประชุมวันที่ 23-25 มิถุนายน 62 23 มิ.ย. 2562 อ่าน (2522) ธิติ
แบบฟอร์มมาตรฐานวิชาเอก สำหรับโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ 28 พ.ค. 2562 อ่าน (1111)ณัฐรดา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฉบับที่ 2 3 พ.ค. 2562 อ่าน (3355)ณัฐรดา
Template การนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2562 28 มี.ค. 2562 อ่าน (4821)ณัฐรดา
ตัวอย่าง ใบงานระดมความคิดเห็น โดย ดร.สรรเสริญ 22 มี.ค. 2562 อ่าน (1867)ณัฐรดา
ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 17 มี.ค. 2562 อ่าน (28778)พิกุลทอง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 15 มี.ค. 2562 อ่าน (6729)ณัฐรดา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 12 มี.ค. 2562 อ่าน (4544)ณัฐรดา
บรรยายพิเศษ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร การประชุม ผอ.รร.pdf 12 มี.ค. 2562 อ่าน (2346) ธิติ


โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th
MOU ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา Image
Facebook : 1tambon1school