Image
Image
Image
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง

 

 

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th
MOU ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา Image
Facebook : 1tambon1school