Image
Image
Image
Image
Image
Image

   ข่าวสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

    สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ออกประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ที่โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ มิตรภาพที่ ๑๒๖ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  โพสต์โดย[khamsing]เปิด[339]เมื่อ 11มิ.ย.62 อ่านต่อ..    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 จัดงาน “เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 10” ณ หอประชุมอาคารหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ รองนายก อบจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลให้แก่ ครูและโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5  
โพสต์โดย[khamsing]เปิด[1131]เมื่อ 28มี.ค.62 อ่านต่อ..

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้ดำเนินการอบรม และทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ) จำนวน 49 โรงเรียน  โพสต์โดย[khamsing]เปิด[385]เมื่อ 20มี.ค.62 อ่านต่อ..    กำกับ ติดตาม บำบัด รณรงค์ต่อต้านผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดในสถานศึกษา 
โพสต์โดย[khamsing]เปิด[1283]เมื่อ 18มี.ค.62 อ่านต่อ..

   โรงเรียนบ้านเมืองเสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เตรียมความพร้อมด้านห้องเรียนให้มีคอมพิวเตอร์ ทุกห้องเรียน พร้อมระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โพสต์โดย[นางอนุสรณ์]เปิด[92]เมื่อ 18มี.ค.62 อ่านต่อ..    ดร.รสสุคนธ์ อินชัยเขา ผู้อำนวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เร่งขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
โพสต์โดย[นางอนุสรณ์]เปิด[431]เมื่อ 14มี.ค.62 อ่านต่อ..

 

   หนังสือราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รอบที่ 2 1 ก.ค. 2562 อ่าน (1227)ณัฐรดา
เอกสารการประชุมวันที่ 23-25 มิถุนายน 62 23 มิ.ย. 2562 อ่าน (1357) ธิติ
แบบฟอร์มมาตรฐานวิชาเอก สำหรับโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนใต้ 28 พ.ค. 2562 อ่าน (437)ณัฐรดา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฉบับที่ 2 3 พ.ค. 2562 อ่าน (2206)ณัฐรดา
Template การนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมระยะที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2562 28 มี.ค. 2562 อ่าน (3884)ณัฐรดา
ตัวอย่าง ใบงานระดมความคิดเห็น โดย ดร.สรรเสริญ 22 มี.ค. 2562 อ่าน (1159)ณัฐรดา
ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 17 มี.ค. 2562 อ่าน (24184)พิกุลทอง
ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 15 มี.ค. 2562 อ่าน (2526)ณัฐรดา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 12 มี.ค. 2562 อ่าน (3072)ณัฐรดา
บรรยายพิเศษ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร การประชุม ผอ.รร.pdf 12 มี.ค. 2562 อ่าน (1321) ธิติ


โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th
MOU ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา Image
Facebook : 1tambon1school