ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ด้วยความยินดียิ่ง


     กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากท่านไม่กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ชื่อบัญชีของท่านจะถูกลบออกไป
ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

*

นามสกุล

*
ชื่อ หน่วยงาน/โรงเรียน/สังกัด

E-mail

โทรศัพท์หน่วยงาน

โทรศัพท์มือถือ

สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่ เลขที่ / หมู่

*

ตำบล

*

อำเภอ

*

จังหวัด

*

ประเภทสมาชิก

*

ส่วน Account

Username

*เลือก Username

Password

*ใส่รหัสผ่าน

รหัสPassword(อีกครั้ง)

*ใส่รหัสผ่านซ้ำ
Verify Code ใส่รหัสนี้ ในช่องด้านล่าง เพื่อยืนยันคำตอบของท่าน
  * หมายถึง ให้กรอกข้อมูล
 

หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ให้สมาชิกทุกท่านเข้าสู่ระบบ แล้วอัพโหลดรูปภาพของท่าน เพื่อแสดงตัวตนด้วยครับ

 

โครงการ 1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 10
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวังจันทร์เกษม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 inno.obec.go.th
MOU ความร่วมมือพัฒนาการศึกษา Image
Facebook : 1tambon1school