สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11”

 นายวสันต์   สัตยคุณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11”  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา       ที่มีผลงานดีเด่นและได้สร้างชื่อเสียงให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในรอบปี การศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2563  เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5   อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  โดยงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ  ในงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11” โดยแต่งกายด้วยผ้าไทย 

       

     

erotik shop

    

     

     

    

    

   

   

   

   

         

    

    

   

   

   

https://www.noktaseksshop.com
https://www.noktashop.org
https://www.seksshopistanbul.net
https://www.noktashop.istanbul
https://www.vibratorum.net
https://www.jartiyercorap.com
https://www.noktashop.ist
www.fethiyesexshop.com


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน

ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ โรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนได้ใกล้ชิดศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีละเว้นความชั่ว

การป้องกันโรคไข้เลือกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน และโรงเรียน

เชิญผู้บริหารในสังกัดร่วมประชุมมอบนโยบายจากผอ.กลุ่มใน สพป.ขอนแก่น เขต 5

เชิญผู้บริหารในสังกัดร่วมประชุมมอบนโยบายจากผอ.กลุ่มใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และคณะกรรมการดำเนินการ “ วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11 ....งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำยาง โซนตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำยาง โซนตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน ประจำปี 2563

งานนิเทศ กำกับติดตาม วัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2562

งานนิเทศ กำกับติดตาม วัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562