ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นำโดย ท่าน ดร.อภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.โรงเรียอนุบาศรีสะเกษ ท่าน ดร. อำนวย มีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท. จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562

    ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  นำโดย ท่าน ดร.อภิวัฒน์ แสนคุ้ม ผอ.โรงเรียอนุบาศรีสะเกษ  ท่าน ดร. อำนวย มีศรี ผอ.โรงเรียนบ้านตะเคียนราม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ที่ ชลพฤกษ์รีสอร์ท. จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่  9-11 กุมภาพันธ์ 2562


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

กิจกรรมธรรมศึกษาในโรงเรียน

ในวันศุกร์ทุกสัปดาห์ โรงเรียนจัดกิจกรรมธรรมศึกษาให้กับนักเรียนได้ใกล้ชิดศาสนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีละเว้นความชั่ว

การป้องกันโรคไข้เลือกออกกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลาย

โรงเรียนบ้านหนองครก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือกออกในชุมชน และโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 กำหนดจัดงาน“วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11”

เชิญผู้บริหารในสังกัดร่วมประชุมมอบนโยบายจากผอ.กลุ่มใน สพป.ขอนแก่น เขต 5

เชิญผู้บริหารในสังกัดร่วมประชุมมอบนโยบายจากผอ.กลุ่มใน สพป.ขอนแก่น เขต 5 และคณะกรรมการดำเนินการ “ วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11 ....งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำยาง โซนตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน ประจำปี 2563

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนนาจานซำยาง โซนตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน ประจำปี 2563

งานนิเทศ กำกับติดตาม วัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2562

งานนิเทศ กำกับติดตาม วัดผลประเมินผล ปีการศึกษา 2562