วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
14ก.พ.62
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล310-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1480-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
สพป.สงขลา เขต 2530-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล700-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตลาดเพื่อสุขภาพของคนไทย310-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล750-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.62
สพฐ.”พัฒนารร.คุณภาพประจำตำบล/สร้างความเท่าเทียมเรียนรู้860-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.62
สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล780-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.62
สพป.จันทบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1290-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.62
สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล2700-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยาน 6 กระทรวงร่วมลงนามความร่วมมือ "โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล"1510-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
รมช.ศธ.ประชุมคณะกรรมการฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่จังหวัดเชียงราย920-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด2840-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล1680-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำจัดรร.คุณภาพทุกตำบล740-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
ผุด 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม830-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
นายกฯ ลุย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หวังลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา310-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"230-ไม่มีผลโหวต-