วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
18ก.พ.62
โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน3660-ไม่มีผลโหวต-
14ก.พ.62
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล3150-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 13740-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
สพป.สงขลา เขต 22480-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล8620-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตลาดเพื่อสุขภาพของคนไทย2050-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล5260-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.62
สพฐ.”พัฒนารร.คุณภาพประจำตำบล/สร้างความเท่าเทียมเรียนรู้3900-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.62
สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล3460-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.62
สพป.จันทบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล6670-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.62
สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล7290-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
HACKED BY MUSLIM CYBER SECURITY5950-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
รมช.ศธ.ประชุมคณะกรรมการฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่จังหวัดเชียงราย6190-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด10300-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล6750-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำจัดรร.คุณภาพทุกตำบล3300-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
ผุด 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม3570-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
นายกฯ ลุย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หวังลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา1270-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"1460-ไม่มีผลโหวต-