วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
26ก.พ.62
สพม.29 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 3040-ไม่มีผลโหวต-
26ก.พ.62
1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น8460-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.62
ความคิดเห็นของชาว(คญ.)​จ.หนองบัวลำภู 4580-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
โนนแดงวิทยาคมพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพตำบล4270-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ งวดที่23440-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
timeline รร.บ้านหนองแดงสหมิตร6100-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
ผอ.รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล6630-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
Timeline โรงเรียนบ้านปางขอน7860-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน4990-ไม่มีผลโหวต-
14ก.พ.62
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล3800-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 15060-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
สพป.สงขลา เขต 23050-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล11390-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตลาดเพื่อสุขภาพของคนไทย2700-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล6680-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.62
สพฐ.”พัฒนารร.คุณภาพประจำตำบล/สร้างความเท่าเทียมเรียนรู้5230-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.62
สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล4370-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.62
สพป.จันทบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล8070-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.62
สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล8800-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
HACKED BY MUSLIM CYBER SECURITY7550-ไม่มีผลโหวต-