วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
26ก.พ.62
สพม.29 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 930-ไม่มีผลโหวต-
26ก.พ.62
1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น11850-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.62
ความคิดเห็นของชาว(คญ.)​จ.หนองบัวลำภู 6620-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
โนนแดงวิทยาคมพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพตำบล1590-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ งวดที่25320-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
timeline รร.บ้านหนองแดงสหมิตร8380-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
ผอ.รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล9520-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
Timeline โรงเรียนบ้านปางขอน10940-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน7680-ไม่มีผลโหวต-
14ก.พ.62
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล1290-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 17590-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
สพป.สงขลา เขต 24570-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล40940-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตลาดเพื่อสุขภาพของคนไทย4310-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล9070-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.62
สพฐ.”พัฒนารร.คุณภาพประจำตำบล/สร้างความเท่าเทียมเรียนรู้7540-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.62
สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล6170-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.62
สพป.จันทบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล11470-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.62
สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล11300-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
รมช.ศธ.ประชุมคณะกรรมการฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่จังหวัดเชียงราย21680-ไม่มีผลโหวต-