วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
26ก.พ.62
สพม.29 พัฒนาคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา 3350-ไม่มีผลโหวต-
26ก.พ.62
1 ตำบล 1 โรงเรียน ประชุมผอ.โรงเรียนโรงเรียนคุณภาพ รุ่นที่ 6 จังหวัดขอนแก่น9290-ไม่มีผลโหวต-
24ก.พ.62
ความคิดเห็นของชาว(คญ.)​จ.หนองบัวลำภู 5190-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
โนนแดงวิทยาคมพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพตำบล4870-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ งวดที่24030-ไม่มีผลโหวต-
23ก.พ.62
timeline รร.บ้านหนองแดงสหมิตร6600-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
ผอ.รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 4 เข้าร่วมอบรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล7540-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
Timeline โรงเรียนบ้านปางขอน8640-ไม่มีผลโหวต-
18ก.พ.62
โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน5880-ไม่มีผลโหวต-
14ก.พ.62
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล4220-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 15720-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
สพป.สงขลา เขต 23460-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล12710-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตลาดเพื่อสุขภาพของคนไทย3080-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล7350-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.62
สพฐ.”พัฒนารร.คุณภาพประจำตำบล/สร้างความเท่าเทียมเรียนรู้5840-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.62
สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล4900-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.62
สพป.จันทบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล9040-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.62
สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล9520-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
HACKED BY MUSLIM CYBER SECURITY8770-ไม่มีผลโหวต-