วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
18ก.พ.62
โรงเรียนบ้านอ้อน ร่วมกิจกรรมเสวนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในตำบลบ้านอ้อน4620-ไม่มีผลโหวต-
14ก.พ.62
โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดร่วมกิจกรรมระดับตำบล3650-ไม่มีผลโหวต-
13ก.พ.62
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 14880-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
สพป.สงขลา เขต 22900-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตัวแทนจังหวัดศรีสะเกษนำเสนอ มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล10770-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ตลาดเพื่อสุขภาพของคนไทย2580-ไม่มีผลโหวต-
11ก.พ.62
ประชุมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล6350-ไม่มีผลโหวต-
10ก.พ.62
สพฐ.”พัฒนารร.คุณภาพประจำตำบล/สร้างความเท่าเทียมเรียนรู้5010-ไม่มีผลโหวต-
8ก.พ.62
สพป.ขอนแก่นเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล4160-ไม่มีผลโหวต-
6ก.พ.62
สพป.จันทบุรี เขต 1 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล7840-ไม่มีผลโหวต-
1ก.พ.62
สพฐ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล8470-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
HACKED BY MUSLIM CYBER SECURITY7160-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
รมช.ศธ.ประชุมคณะกรรมการฯ โรงเรียนร่วมพัฒนา ที่จังหวัดเชียงราย9000-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด12380-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล10930-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำจัดรร.คุณภาพทุกตำบล4210-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
ผุด 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม4390-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
นายกฯ ลุย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หวังลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา1610-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"2630-ไม่มีผลโหวต-