วันที่,ภาพหัวข้ออ่านความเห็นโหวต
31ม.ค.62
สพฐ. เดินหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เชิญ ผอ.สพป. ร่วมระดมความคิด20910-ไม่มีผลโหวต-
31ม.ค.62
ศธ.ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.สพท.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล26680-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
สพฐ.ลดเหลื่อมล้ำจัดรร.คุณภาพทุกตำบล2220-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
ผุด 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม8150-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
นายกฯ ลุย 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หวังลดเหลื่อมล้ำทางการศึกษา3550-ไม่มีผลโหวต-
30ม.ค.62
มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"6230-ไม่มีผลโหวต-