เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว326 ลงวันที 4 กุมภาพันธุ์ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
เรียน : ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
เนื้อหา : หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/ว326 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธุ์ 2562 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
กลุ่มงาน/ฝ่าย : โรงเรียนดีประจำตำบล
แนบไฟล์ :
[]201924171355.pdf]
ผู้นำส่ง : ทองคำ เมื่อ : 4 ก.พ. 2562 ip:183.89.84.114 เปิด : 1420 ครั้ง