เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
เรียน : ผอ.สพท.
เนื้อหา : ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขนาด 4x2 เมตร (โรงเรียนสามารถปรับขนาดได้ตามพื้นที่ของโรงเรียน ในอัตราส่วน 2:1) สามารถเปิดเพื่อแก้ไขชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่ได้ด้วยโปรแกรม Photoshop
กลุ่มงาน/ฝ่าย : กลุ่มบริหารทั่วไป
แนบไฟล์ :
[]2019317162853.zip]
ผู้นำส่ง : พิกุลทอง เมื่อ : 17 มี.ค. 2562 ip:182.232.33.102 เปิด : 28779 ครั้ง