เอกสาร หนังสือ ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฉบับที่ 2  
เรียน : ผอ.สพท.
เนื้อหา : บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ฉบับที่2 ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กลุ่มงาน/ฝ่าย : บริหารทั่วไป
แนบไฟล์ :
[]201953110514.pdf]
ผู้นำส่ง : ณัฐรดา เมื่อ : 3 พ.ค. 2562 ip:202.29.176.232 เปิด : 3356 ครั้ง